DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Yeni Eklenenler

  • Kahraman, Sibel; Bağcı, Gökçe; Gümüş Bilim, Hande G.; Erden, Arif Emre; Aşık Erden, Eda; Gümüş, Evren; Tatlıdede, Deniz; Erzenli, Dilek; Özübek, Tülay; Cerit, Eda; Çağıl, Nebahat; Doğan, Evin; Çelik, İzzet Umut (2014-03-01)
    Başlarken... Şişli Meslek Yüksekokulu olarak kuruluşumuzun 1. yılında; bünyemizde yer alan tüm programlarımızdan hareketle “sosyal, beşeri, idari ve sağlık bilimleri” temel alanla- rını kapsayacak bir akademik dergi ...
  • Gümüş, Evren; Çelik, İzzet Umut; Doğan, Evin; Cerit, Eda; Ayyıldız, Merve; İnam, Özen; Koç, Sema; Gündüz Hoşgör, Derya; Hoşgör, Haydar; Alkan, Burak; Yazgan Uslu, Nesibe (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yayınları, 2015-03-01)
    Şişli Akademi Dergisi, yeni sayısını “sağlık” temasına ayırdı. Sağlık, “bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışı” şeklinde basit şekilde algılan- sa da aslında oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. ...
  • Erdönmez, Cihan (Yeşil Gazete, 2014-11-28)

Daha Fazla